Защита на личните данни

Моля да се запознаете с общата информация за защита на личните данни и да попълните този формуляр

Обща информация за защита на личните данни на контрагенти на Микимак ЕООД

Микимак ЕООД е вписано в Търговския регистър на Агенция повписванията с ЕИК 113521680, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Рашо Димитров“ 60А.

Каква информация съхраняваме и обработваме и цели, за които ги използваме?

Ние от екипа на Микимак ЕООД защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените данни в съответствие с разпоредбите на Закона, който е в сила, и Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Ние в ролята си на Администратор на лични данни събираме и използваме следните данни единствено и само за една или няколко от следните цели:

•  когато създавате собствен профил на нашата интернет страница, когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите имена, телефон за контакт и адрес за доставка и имейл адрес. Използваме тези данни, за да ви идентифицираме  като наш клиент.

•     когато закупувате стока от нашия онлайн магазин, ние обработваме следните ваши лични данни - имена, телефонен номер за контакт, адрес за доставка и данни за фактура, ако е необходима такава. Използваме тези данни за изпълнение на получените заявки/поръчки.

•     когато очаквате от нас да изпратим отговор на отправено от Вас запитване/оферта, ние събираме вашите имена, имейл и телефон за контакт.

•      ако желаете да Ви уведомяваме за текущи промоции - нужен е ваш имейл адрес и вашите имена и телефон за връзка;

С кого споделяме вашите лични данни?

Ние няма да споделяме или разпространяваме вашите лични данни за маркетингови или други цели с трети лица. Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случайте, че отговарят на нашите стандарти за съхранение,обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи и пратки от името на Микимак ЕООД. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да доставим услугите, които сте завили, както и да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Вашите лични данни от Микимак ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

•      достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с  тяхното обработване;

•     право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране наличните Ви данни;

•    право да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

•    право да откажетете обработването на личните Ви данни за целите на получаване на всякакви маркетингови комуникации;

•    право на жалба до Комисията за зашита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Как защитаваме Вашите права?

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с горепосочените цели. Събираме минимален обем от данни и за да ги защитим предприемаме редица предпазни мерки - административни,технически и физически.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Микимак ЕООД съхранява Вашите лични данни за срока на изпълнение на гореизброените цели и за допълнителен срок от 5 години, с оглед изискванията на данъчното законодателство.

Как да се свържете с нас?

При възникване навъпроси моля не се колебайте да ни потърсите.

Микимак ЕООД

телефон: 02/9362642;0898526692

имейл: info@mikimak.com; mikimak@abv.bg

Настоящата обща информация за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018г. Всяко изменение в нея ще бъде оповестявано чрез публикуване на сайта на дружеството