За клиенти

Име:
Парола:
Регистрация

Продукти

F11.4001 - Хидроизолация- Изоеласт 10 кг. /кофа/
Еластична битумна мембрама за студено полагане.
Приложения:
 • За хидроизолации, намиращи се непрекъснато под вода
 • За подземни хидроизолации на сгради и съоръжения
 • За хидроизолации, работещи на отрицателен воден натиск
 • За "зелени" покриви - градини
 • За прекъсване на капилярната влага
 • За покривни хидроизолации при неблагоприятни атмосферни условия

 • Технически характеристики:
 • Водопопиваемост - под 1%
 • Време на съхнене - под 2 часа при нормални условия (T = 23±1°C
 • влажност ≤ 50%)
 • Топлоустойчивост - над 160°С
 • Огъваемост - минус 10°С
 • Якост на опън - над 960 N/mm2
 • Сцепление - над 2,0 МРа
 • Относително удължение - над 400%
 • Възпламеняемост - няма

 • Начин на употреба:
 • С четка, с дълъг косъм, нанесете грунд приготвен от ИЗОЕЛАСТ и вода /1:1/. Изчакайте пълното изсъхване на грунда /около 30 минути/
 • Първи слой: Нанесете с четка, назъбена шпакла или назъбено гумено гребло /височина на зъбите 3mm/ слой от ИЗОЕЛАСТ. След това, веднага вложете армировъчната стъклена мрежа и я притиснете към основата с помощта на шпакла. Нанесете отново ИЗОЕЛАСТ, така че мрежата да бъде покрита напълно.
 • Втори слой: Нанесете с четка, гладка шпакла или с гладко гумено гребло равномерен слой от ИЗОЕЛАСТ.
  Разходна норма:
 • Общ разход: 4-5 kg/m2 /в зависимост от защитавания обект/
 • Всеки слой паста ИЗОЕЛАСТ е с дебелина около 1,5 мм
 • Цена: 39.00 лв.